HAPPY LANDSCAPE, s.r.o.

Od návrhu přes projekt až k realizaci = příroda kolem nás.

Revitalizace lesoparku v brněnských Černovicích

revitalizace lesoparku v brněnských Černovicích – snaha zachovat přírodní charakter rostlinných společenstev 
(stávající trasa lokálního biokoridoru v řešeném území), ponechání co nejvíce původních dřevin 
vč. keřových a podrostových skupin, citlivé dosadby, vytvoření poznávacího okruhu dřevin

<<zpět na služby>>