HAPPY LANDSCAPE, s.r.o.

Od návrhu přes projekt až k realizaci = příroda kolem nás.

Lokální biokoridor v k.ú. Ochoz

lokální biokoridor v k.ú. Ochoz, částečně řešený jako mělký průleh s rozptýlenou výsadbou
(navýšení významu biokoridoru o schopnost po určitý čas zadržet vodu z polní lokality nad řešeným územím)

<<zpět na služby>>