HAPPY LANDSCAPE, s.r.o.

Od návrhu přes projekt až k realizaci = příroda kolem nás.

Reference 2019


1. Inventarizace a dendrologické průzkumy

  • Inventarizace zeleně Horní zahrady, Brno – Černovice (MMČ Brno-Černovice)
  • Dendrologický posudek Desná, Osík (Povodí Labe, s.p.)

2. Krajinářské plány a studie

  • Revitalizace lesoparku Černovice

3. Projekty a návrhy objektů veřejné, vyhrazené a ochranné zeleně

  • Revitalizace Spodního sídliště v brněnských Černovicích

4. Prvky územního systému ekologické stability

  • Projekt biokoridoru BK4 místního ÚSES v k.ú. Ochoz u Konice
  • Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Sedlnice, krajinná zeleň, Dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci stavby REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR R15
  • Projekt interakčního prvku Bečice (liniová zeleň) v k.ú. Dražůvky